12/10/2019

Η εργασία με τίτλο "An 8-Bit Compact Architecture of Lesamnta-LW Hash Function for Constrained Devices" των Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο 26th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS), 2019. 

06/06/2019


Η εργασία με τίτλο "A Very Compact Architecture of CLEFIA Block Cipher for Secure IoT Systems" των Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο Euromicro Conference on Digital System Design (DSD) 2019.

15/06/2018

Η εργασία με τίτλο "Compact FPGA Architectures for the Two-band Fast Discrete Hartley Transform", των Λ. Πύργα, Π. Κίτσου και Α. Σκόδρα έγινε αποδεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Microprocessors and Microsystems της Elesevier. Μπορείτε να δείτε το άρθρο εδώ

24/04/2019

Εκδόθηκε το νέο σύγγραμμα με τίτλο Ένας Πρακτικός Οδηγός, για τη Συσχεδίαση Υλικού και Λογισμικού από τις Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών,  ISBN 978-960-578-039-5, 2019. Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση (από τους Νικόλαο Σκλάβο και Παρασκευά Κίτσο) του βιβλίου A Practical Introduction to Hardware / Software Codesign, 2nd Edition, Springer, του Patrick R. Shaumont, ECE-Virginia Tech, USA. 

06/06/2018

Η εργασία με τίτλο "An FPGA Hardware Trojan Detection Approach Based on Multiple Parameter Analysis", των Α. Φούρναρη, Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο Euromicro DSD 2018.