24/04/2019

Εκδόθηκε το νέο σύγγραμμα με τίτλο Ένας Πρακτικός Οδηγός, για τη Συσχεδίαση Υλικού και Λογισμικού από τις Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών,  ISBN 978-960-578-039-5, 2019. Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση (από τους Νικόλαο Σκλάβο και Παρασκευά Κίτσο) του βιβλίου A Practical Introduction to Hardware / Software Codesign, 2nd Edition, Springer, του Patrick R. Shaumont, ECE-Virginia Tech, USA. 

 

Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο των συναδέλφων για διδασκαλία αλλά κυρίως των φοιτητών του κλάδου για την σωστή και σύγχρονη ενημέρωση στο σχετικό αντικείμενο. Περισσοτερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του εκδότη