Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκου έτους 2017-2018

Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημ'ατων σε FPGA

Εργαστήριο

 

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκου έτους 2015-2016

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Εργαστήριο , Θεωρία

 

Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκληρωσης

Εργαστήριο , Θεωρία

 

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκου έτους 2015-2016

Σχεδιασμός Συστημάτων Ασφαλείας σε Υλικό

Εργαστήριο, Θεωρία

 

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (επί πτυχίο)

Θεωρία

 


 "IAPETuS - Integrated Environmental Management Air Quality Monitoring System", Scientific excellence activity in the framework of H2020 "Road-, Air- and Water- based Future Internet Experimentation - RAWFIE" project. From May 1st to December 31st, 2018.


 "I3T - Καινοτόμος Εφαρμογή του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Έξυπνα Περιβάλλοντα", Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων. Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικής Υλικού και Λογισμικού για μια Μονάδα Έμπιστης Πλατφόρμας (Trusted Platform Module) σε Βιομηχανικά Συστήματα. Σε συνεργασία με το ΙΝΒΙΣ/ ΕΚ Αθηνά, από 02/01/2018 έως 31/10/2020.


 COST ACTION IC1204, "Trustworthy Manufacturing and Utilization of Secure Devices", (12/12/2012 - 11/12/2016).


ΒΙΣΕΤΑΚ, Βιομηχανικά Συστήματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ευ Ζην: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Ανάπτυξη Μεθόδων και Τεχνικών Ανίχνευσης Ιομορφικού Υλισμικού (Hardware Τrojan Horse Detection). Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ). (01/07/2013 - 31/12/2015).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μαθήματα του τμήματος που σχετίζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου είναι τα παρακάτω:

Προπτυχιακά

 • Ψηφιακή Σχεδίαση
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Αναλογικά-Ψηφιακά Συστήματα
 • Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστών
 • Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (VLSI)
 • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Σχεδιασμός σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (System on Chip)
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Ασφαλείας σε Υλικό
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστηματων σε FPGAs
 • Έλεγχος Σχεδιασμού και Κατασκευής

Μεταπτυχιακά

 • Αρχές Συστήματων Ασφαλείας
 • ΨΕΣ και Σχεδιασμός Υλικού

Οι πτυχιακές εργασίες που εκπονούνται στην ερευνητική ομάδα είναι οι παρακάτω:

 • Παρεμβολή Ιόμορφου Υλικού (Hardware Trojan Horse) σε FPGA Ολοκληρωμένο
 • Επισκόπηση μεθόδων ανίχνευσης Ιόμορφου Υλισμικού (Hardware Trojan Detection)
 • Ανάπτυξη και Υλοποίηση των Αλγορίθμων Ροής του Προτύπου ISO/IEC 18033-4 σε Υλικό
 • Αυτοματοποιημένος έλεγχος και πιστοποίηση συσκευών Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης
 • Αξιολόγηση και παρουσίαση ενός Bluetooth επεξεργαστή
 • Σύγκριση μεθοδολογιών ελέγχου διήθησης (penetratiom testing) για δικτυακές υποδομές
 • Ανάπτυξη ενός Επεξεργαστή για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κρυπτονομίσματος (Bitcoin) με FPGA
 • Αρχιτεκτονικές επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων
 • Έλεγχος Αστικών Λεοφωρείων με Σύστημα Τηλεματικής

 

Τα νέα θέματα πτυχιακών εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι τα παρακάτω.

 • Χρήση Κυκλικών Ταλαντωτών για την Ανίχνευση Ιόμορφου Υλισμικού
 • Ασφάλεια Φορετών Ιατρικών Συσκευών
 • Σχεδιασμός Υλισμικού με το MATLAB-SIMULINK
 • Σχεδιασμός Συνεπεξεργαστή για την Ασφάλεια Συνθηματικού
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση σε FPGA Σύγχρονων Αλγορίθμων Πιστοποιημένης Κρυπτογράφησης
 • Ανάπτυξη ενός Επεξεργαστή για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κρυπτονομίσματος (Bitcoin) με Μικροελεγκτή
 • Υλοποίηση του Τρόπου Λειτουργίας SIV για τη Πιστοποιημένη Κρυπτογράφηση Δεδομένων με Χρήση του 3DES
 • Σχεδιασμός Βασικών Ψηφιακών Κυκλωμάτων με Τεχνικές Υψηλών Επιδόσεων ή/και Τεχνικές Χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε FPGA Ολοκληρωμένο Κύκλωμα

 

ZedBoard

ZedBoard

Development board for research and academic purposes.

 

altera de1

DE1-SoC

Development board for research and academic purposes.

 

Basys3

Basys3

Development board for academic and research purposes.

 

LatticeXP2 Brevia2

LatticeXP2 Brevia2 Booard

Development board for academic and research purposes.

 

MachXO2 Breakout

MachXO2 7000HE Breakout Board

Evaluation Kit for academic and research purposes.

 

iCEblink40 LP1K

iCEblink 40-LP1K

Evaluation Kit for academic and research purposes.

 

spartan3

Board Xilinx Spartan-3A Starter Kit

Development board for academic purposes.

 

virtex5

Virtex-5 LXT ML561

Development board for research purposes.

 

IntelGalileo Intel Galileo                                     

 

sasebo g SASEBO-G                                        

 

 sasebo r SASEBO-R                                         

 

dialog DA14580 Dialog’s DA14580 Bluetooth® Smart Development Kit

 

tektronix oscilloscope Tektronix MSO2024 Oscilloscope                        

 

tektronix analyzer Tektronix TLA5204B Logic Analyzer                        

 

tektronix logic analyzer Tektronix TLA6401 Logic Analyzer              

 

gw instek dc power supply GW INSTEK Triple Output DC Power Supply