Το Εργαστήριο Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ΕΨΟΣ), ανήκει στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με βασικό στόχο την εκπαίδευση, προπτυχιακoύ και μεταπτυχιακού επιπέδου, των φοιτητών του τμήματος σε θέματα σχεδιασμού υλισμικού (FPGA και ASIC), σε θέματα μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών, σε θέματα σχεδιασμού σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (System-on-chip), σε θέματα σχεδιασμού υλισμικού για συστήματα ασφάλειας και συστήματα επεξεργασίας σήματος.

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά στον αποδοτικό σχεδιασμό ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων με εφαρμογές στην ασφάλεια συστημάτων, στη κρυτπογραφία, στην επεξεργασία σήματος και στα νευρωνικά δίκτυα.

Οι κύριες κατευθύνσεις είναι:

  • Σχεδιασμού ψηφιακών συστημάτων

  • Σχεδιασμού και υλοποίησης σε ολοκληρωμένα κυκλώματα

  • Σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών

  • Σχεδιασμού σε ολοκληρωμένα κυκλώματα

  • Συσχεδιασμού Υλισμικού και Λογισμικού 

  • Σχεδιασμού υλισμικού για συστήματα ασφάλειας

  • Σχεδιασμού υλισμικού για συστήματα επεξεργασίας σήματος

  • Aρχιτεκτονικής υπολογιστών