Τα μαθήματα του τμήματος που σχετίζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου είναι τα παρακάτω:

Προπτυχιακά

 • Ψηφιακή Σχεδίαση
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Αναλογικά-Ψηφιακά Συστήματα
 • Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστών
 • Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (VLSI)
 • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Σχεδιασμός σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (System on Chip)
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Ασφαλείας σε Υλικό
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστηματων σε FPGAs
 • Έλεγχος Σχεδιασμού και Κατασκευής

Μεταπτυχιακά

 • Αρχές Συστήματων Ασφαλείας
 • ΨΕΣ και Σχεδιασμός Υλικού