Οι πτυχιακές εργασίες που εκπονούνται στην ερευνητική ομάδα είναι οι παρακάτω:

 • Παρεμβολή Ιόμορφου Υλικού (Hardware Trojan Horse) σε FPGA Ολοκληρωμένο
 • Επισκόπηση μεθόδων ανίχνευσης Ιόμορφου Υλισμικού (Hardware Trojan Detection)
 • Ανάπτυξη και Υλοποίηση των Αλγορίθμων Ροής του Προτύπου ISO/IEC 18033-4 σε Υλικό
 • Αυτοματοποιημένος έλεγχος και πιστοποίηση συσκευών Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης
 • Αξιολόγηση και παρουσίαση ενός Bluetooth επεξεργαστή
 • Σύγκριση μεθοδολογιών ελέγχου διήθησης (penetratiom testing) για δικτυακές υποδομές
 • Ανάπτυξη ενός Επεξεργαστή για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κρυπτονομίσματος (Bitcoin) με FPGA
 • Αρχιτεκτονικές επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων
 • Έλεγχος Αστικών Λεοφωρείων με Σύστημα Τηλεματικής

 

Τα νέα θέματα πτυχιακών εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι τα παρακάτω.

 • Χρήση Κυκλικών Ταλαντωτών για την Ανίχνευση Ιόμορφου Υλισμικού
 • Ασφάλεια Φορετών Ιατρικών Συσκευών
 • Σχεδιασμός Υλισμικού με το MATLAB-SIMULINK
 • Σχεδιασμός Συνεπεξεργαστή για την Ασφάλεια Συνθηματικού
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση σε FPGA Σύγχρονων Αλγορίθμων Πιστοποιημένης Κρυπτογράφησης
 • Ανάπτυξη ενός Επεξεργαστή για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κρυπτονομίσματος (Bitcoin) με Μικροελεγκτή
 • Υλοποίηση του Τρόπου Λειτουργίας SIV για τη Πιστοποιημένη Κρυπτογράφηση Δεδομένων με Χρήση του 3DES
 • Σχεδιασμός Βασικών Ψηφιακών Κυκλωμάτων με Τεχνικές Υψηλών Επιδόσεων ή/και Τεχνικές Χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε FPGA Ολοκληρωμένο Κύκλωμα