06/06/2019


Η εργασία με τίτλο "A Very Compact Architecture of CLEFIA Block Cipher for Secure IoT Systems" των Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο Euromicro Conference on Digital System Design (DSD) 2019.

24/04/2019

Εκδόθηκε το νέο σύγγραμμα με τίτλο Ένας Πρακτικός Οδηγός, για τη Συσχεδίαση Υλικού και Λογισμικού από τις Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών,  ISBN 978-960-578-039-5, 2019. Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση (από τους Νικόλαο Σκλάβο και Παρασκευά Κίτσο) του βιβλίου A Practical Introduction to Hardware / Software Codesign, 2nd Edition, Springer, του Patrick R. Shaumont, ECE-Virginia Tech, USA. 

06/06/2018

Η εργασία με τίτλο "An FPGA Hardware Trojan Detection Approach Based on Multiple Parameter Analysis", των Α. Φούρναρη, Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο Euromicro DSD 2018. 

 

15/06/2018

Η εργασία με τίτλο "Compact FPGA Architectures for the Two-band Fast Discrete Hartley Transform", των Λ. Πύργα, Π. Κίτσου και Α. Σκόδρα έγινε αποδεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Microprocessors and Microsystems της Elesevier. Μπορείτε να δείτε το άρθρο εδώ

17/01/2018

Η εργασία με τίτλο "A Hybrid FPGA Trojan Detection Technique Based-on Combinatorial Testing and On-chip Sensing" των Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing (ARC 2018).