15/06/2018

Η εργασία με τίτλο "Compact FPGA Architectures for the Two-band Fast Discrete Hartley Transform", των Λ. Πύργα, Π. Κίτσου και Α. Σκόδρα έγινε αποδεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Microprocessors and Microsystems της Elesevier. Μπορείτε να δείτε το άρθρο εδώ

06/06/2018

Η εργασία με τίτλο "An FPGA Hardware Trojan Detection Approach Based on Multiple Parameter Analysis", των Α. Φούρναρη, Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο Euromicro DSD 2018. 

 

20/11/2018

Το DICES Lab., στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) συμμετείχε στο 20o Forum Ανάπτυξης στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στη Πάτρα το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017.

17/01/2018

Η εργασία με τίτλο "A Hybrid FPGA Trojan Detection Technique Based-on Combinatorial Testing and On-chip Sensing" των Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing (ARC 2018).

13/11/2017

Το DICES Lab., συνεχιζει τη παράδοση και στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)