12/10/2019

Η εργασία με τίτλο "An 8-Bit Compact Architecture of Lesamnta-LW Hash Function for Constrained Devices" των Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο 26th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS), 2019.