Η εργασία με τίτλο "A Compact Design of SEED Block Cipher" των Φ. Πιρπιλίδη, Π. Κίτσο και Α. Κακαρούντα παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO 2015) που έγινε στη Μπούντβα (Μαυροβούνιο) από τις 14 έως τις 18 Ιουνίου 2015.