07/08/2015

Η εργασία με τίτλο “Exciting FPGA Cryptographic Trojans using Combinatorial Testing” των Π. Κίτσου, Δ. Σίμου, J. T.-Jimenez και  A. Βογιατζή έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο 26th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE 2015). 

Αναδημοσίευση από το ερευνητικό κέντρο SBA Αυστρίας