28/08/2015

Η εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων έκανε αναφορά στο τμήμα μας και πιο συγκεκριμένα στην ίδρυση της Ομάδας Σχεδιασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. [pdf]