09/09/2015

Στο διεθνές συνέδριο DSD 2015 που πραγματοποιήθηκε στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας παρουσιάστηκε η εργασία με τίτλο "A Comparison of TERO and RO Timing Sensitivity for Hardware Trojan Detection Applications" των Π. Κίτσου και Α. Γ. Βογιατζή.

Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Κίτσος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση δύο συνεδριών που αφορούσαν τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Αρχιτεκτονικών για Συστήματα Ασφάλειας (Architectures and Hardware for Security Applications) τις οποίες παρακολούθησαν πλήθος σημαντικών ερευνητών και καθηγητών.

 

Σχετική αναφορά υπάρχει και σε άρθρο τοπικής e-εφημερίδας.