Εκτύπωση

 

22/09/2015

Τη προηγούμενη εβδομάδα έγινε στο τμήμα μας η παρουσίαση των τριών κατευθύνσεων που μπορούν να ακολουθήσουν οι φοιτητές στις σπουδές τους από το 5ο εξάμηνο. Οι τρεις βασικές κατευθύνσεις είναι το Λογισμικό, τα Δίκτυα και το Υλικό (Hardware). Η Ομάδα Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της κατεύθυνσης του Υλικού και μια από τις δύο ερευνητικές ομάδες της κατεύθυνσης. Σχετικό άρθρο υπήρξε στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων που μπορείτε να την δείτε εδώ.