Εκτύπωση

05/10/2015

Η ομάδα Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων προτίθεται να κατασκευάσει ένα Απομακρυσμένο Εργαστήριο (Remote Lab) που θα αφορά θέματα σχεδιασμού ψηφιακών συστημάτων. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα FPGA με τα απαραίτητα εργαλεία σύνθεσης και υλοποίησης ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Τελικά, θα κατασκευαστεί ένας σταθμός εργασίας με δυνατότητα εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων τόσο από αυτές που θα είναι ήδη προ εγκατεστημένες στο ολοκληρωμένο κύκλωμα όσο και με επι τόπου (online) ανάπτυξη νέων ασκήσεων.

 

Ενδεικτικά, τα γνωστικά αντικείμενα που θα καλυφθούν είναι η Ψηφιακή Σχεδίαση, ο Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, τα Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (VLSI), οι Μικροεπεξεργαστές, ο Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGAs, ο Σχεδιασμός Συστημάτων Ασφαλείας σε Υλικό και άλλα.

Για το εγχείρημα αυτό αναζητούνται εθελοντές φοιτητές με ενδιαφέρον στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων, με μεράκι και διάθεση για εκμάθηση με εναλλακτικούς τρόπους και κυρίως  με διάθεση για προσφορά στο τμήμα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να με βρείτε στο γραφείο μου κάθε Τρίτη και Πέμπτη.