01/12/2015

Το Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων (DICES Lab) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια της συνεργασίας του με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)

συμμετείχε στη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου "Βιομηχανικά Συστήματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ευ ζην: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΒΙΣΕΤΑΚ)" στο Forum Ανάπτυξης 2015 στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στη Πάτρα το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα ο Επίκουρος Καθηγητής Παρασκευάς Κίτσος παρουσίασε τα αποτελέσματα της κατεύθυνσης, με την οποία ασχολείται το εργαστήριο, "Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων" του έργου ΒΙΣΕΤΑΚ. 

Η δράση αυτή καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια των μελών του εργαστηρίου για την εδραίωση του εργαστηρίου στους σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς που πραγματεύεται και τη διασύνδεση του τμήματος με τη τοπική κοινωνία.

Σχετικό αφιέρωμα στο άρθρο της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων στη σελίδα 17.