10/02/2017

Ο Πάρης Κίτσος (υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας DICES Lab.) στα πλαίσια της εκδήλωσης του Patras IQ,

που πραγματοποιήθηκε στο 6ο Forum Ενέργειας με θέμα «Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της ενέργειας» στις 04/02/2017 στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ ανέπτυξε βασικές αρχές στην «Κατανάλωση Ενέργειας στα Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ (Σελ. 19).