17/01/2018

Η εργασία με τίτλο "A Hybrid FPGA Trojan Detection Technique Based-on Combinatorial Testing and On-chip Sensing" των Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing (ARC 2018).