06/06/2018

Η εργασία με τίτλο "An FPGA Hardware Trojan Detection Approach Based on Multiple Parameter Analysis", των Α. Φούρναρη, Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο Euromicro DSD 2018.