15/06/2018

Η εργασία με τίτλο "Compact FPGA Architectures for the Two-band Fast Discrete Hartley Transform", των Λ. Πύργα, Π. Κίτσου και Α. Σκόδρα έγινε αποδεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Microprocessors and Microsystems της Elesevier. Μπορείτε να δείτε το άρθρο εδώ