06/06/2019


Η εργασία με τίτλο "A Very Compact Architecture of CLEFIA Block Cipher for Secure IoT Systems" των Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο Euromicro Conference on Digital System Design (DSD) 2019.