10/02/2017

Ο Πάρης Κίτσος (υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας DICES Lab.) στα πλαίσια της εκδήλωσης του Patras IQ,

10/11/2016

Ο Π. Κίτσος (υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας DICES Lab.) στα πλαίσια της συνεργασίας του με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)

18/11/2016

Το DICES Lab., στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) συμμετείχε στο Forum Ανάπτυξης - Money Show 2016 

7/11/2016

Η εργασία με τίτλο "An FPGA Design for the Two-Band Fast Discrete Hartley Transform" των Λ. Πύργα, Π. Κίτσου και Α. Σκόδρα έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο 16th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2016).