18/11/2016

Το DICES Lab., στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) συμμετείχε στο Forum Ανάπτυξης - Money Show 2016 

7/11/2016

Η εργασία με τίτλο "An FPGA Design for the Two-Band Fast Discrete Hartley Transform" των Λ. Πύργα, Π. Κίτσου και Α. Σκόδρα έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο 16th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2016).

10/11/2016

Ο Π. Κίτσος (υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας DICES Lab.) στα πλαίσια της συνεργασίας του με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)

 

14/04/2016

Η εταιρεία XILINX δώρησε στο τμήμα μας μέσω του ερηαστηρίου Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων 3 boards τύπου ZedBoard και 25 άδειες του VIVADO Design Suite.