22/09/2015

Τη προηγούμενη εβδομάδα έγινε στο τμήμα μας η παρουσίαση των τριών κατευθύνσεων που μπορούν να ακολουθήσουν οι φοιτητές στις σπουδές τους από το 5ο εξάμηνο.

21/09/2015

Combinatorial Security Testing: Combinatorial Testing Meets Information Security:  Speaker: Dimitris Simos

Abstract: Over the recent years, a number of combinatorial strategies have been devised to help testers choose subsets of input

28/08/2015

Η εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων έκανε αναφορά στο τμήμα μας και πιο συγκεκριμένα στην ίδρυση της Ομάδας Σχεδιασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. [pdf]

09/09/2015

Στο διεθνές συνέδριο DSD 2015 που πραγματοποιήθηκε στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας παρουσιάστηκε η εργασία με τίτλο "A Comparison of TERO and RO Timing Sensitivity for Hardware Trojan Detection Applications" των Π. Κίτσου και Α. Γ. Βογιατζή.

07/08/2015

Η εργασία με τίτλο “Exciting FPGA Cryptographic Trojans using Combinatorial Testing” των Π. Κίτσου, Δ. Σίμου, J. T.-Jimenez και  A. Βογιατζή έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο 26th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE 2015). 

Αναδημοσίευση από το ερευνητικό κέντρο SBA Αυστρίας