Η εργασία με τίτλο "A Compact Design of SEED Block Cipher" των Φ. Πιρπιλίδη, Π. Κίτσο και Α. Κακαρούντα παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO 2015) που έγινε στη Μπούντβα (Μαυροβούνιο) από τις 14 έως τις 18 Ιουνίου 2015. 

Η ιστοσελίδα της Ομάδας Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ξεκίνησε τη λειτουργία της. Μπορείτε να την επισκέπτεστε σε συχνά διαστήματα να μαθαίνετε τα νέα της ομάδας.