17/01/2018

Η εργασία με τίτλο "A Hybrid FPGA Trojan Detection Technique Based-on Combinatorial Testing and On-chip Sensing" των Λ. Πύργα και Π. Κίτσου έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο The 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing (ARC 2018).

20/11/2018

Το DICES Lab., στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) συμμετείχε στο 20o Forum Ανάπτυξης στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στη Πάτρα το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017.

13/11/2017

Το DICES Lab., συνεχιζει τη παράδοση και στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)

05/05/2017


Ο Επίκουρος καθηγητής Πάρης Κίτσος θα δώσει διάλεξη στο Νορβηγικό θερινό σχολείο COINS στις 28 Αυγούστου 2017, που έχει ως κεντρικό αντικείμενο την Ασφαλή Υλοποίηση Αλγορίθμων Κρυπτογραφίας. Το θέμα της διάλεξης θα είναι "Detection of Hardware Trojans". Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Επιπλέον πληροφορίες για το θερινό σχολείο δείτε εδώ.