Διεύθυνση:
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα.
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)