Παρασκευάς (Πάρης) Κίτσος

kitsos

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιογραφικό     

 

Μάριος Παπαδόπουλος

papadopoulos

Πτυχιούχος Πληροφορικής,

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα "Συστήμτα Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)"

Συνεργαζόμενος ερευνητής

Ενδιαφέροντα:

Αποδοτικές υλοποιήσεις συστημάτων Ασφαλείας σε υλικό,

Σχεδιασμός FPGA. [Αναλυτικό Βιογραφικό]   

 

Λάμπρος Πύργας

pyrgas

Φυσικός,

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην "Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες"

Συνεργαζόμενος ερευνητής

Ενδιαφέροντα:

Αποδοτικές υλοποιήσεις συστημάτων DSP σε υλικό,

Σχεδιασμός FPGA

 

Φίλιππος Πιρπιλίδης

Pirpilidis

Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ

Συνεργαζόμενος ερευνητής

Ενδιαφέροντα:

Αποδοτικές υλοποιήσεις συστημάτων Ασφαλείας σε υλικό,

Σχεδιασμός FPGA.    

 

Νικολία Καμπέρου

Kaberou

Φοιτήτρια

Ενδιαφέροντα:

Μέθοδοι Ανίχνευσης Ιόμορφου Υλικού,

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

 

Δημήτρης Σπατιώτης

Spatiotis

Φοιτητής

Ενδιαφέροντα:

Σχεδιασμός υλικού,

Υλοποίηση σε υλικό αλγορίθμων κρυπτογραφίας

 

Γιώργος Τερζής

Terzis

Φοιτητής

Ενδιαφέροντα:

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών,

Αρχιτεκτονικές επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων

 

Γεώργιος Χαρδαλιάς

 chardalias

Φοιτητής

Ενδιαφέροντα:

Ενσωματωμένα Συστήματα,

Υλοποίηση συστημάτων ασφαλείας σε μικροεπεξεργαστές