Παρασκευάς (Πάρης) Κίτσος

kitsos

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιογραφικό     

 

Βησσαρίων Φερεντινος

Ferentinos

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα "Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)"

Διδακτορικό: "Μελέτη και υλοποίηση wavelet-based video κωδικοποίησης για περιβάλλον δυναμικής μετάδοσης"

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Ενδιαφέροντα:

Αποδοτικός σχεδιασμός και υλοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων για προηγμένες εφαρμογές πολυμέσων,

Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών πολυμέσων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας,

Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Μνήμης.

  

 

Μάριος Παπαδόπουλος

papadopoulos

Πτυχιούχος Πληροφορικής,

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα "Συστήμτα Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)"

Συνεργαζόμενος ερευνητής

Ενδιαφέροντα:

Αποδοτικές υλοποιήσεις συστημάτων Ασφαλείας σε υλικό,

Σχεδιασμός FPGA. [Αναλυτικό Βιογραφικό]   

 

Λάμπρος Πύργας

pyrgas

Φυσικός,

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην "Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες"

Συνεργαζόμενος ερευνητής

Ενδιαφέροντα:

Αποδοτικές υλοποιήσεις συστημάτων DSP σε υλικό,

Σχεδιασμός FPGA

 

Φίλιππος Πιρπιλίδης

Pirpilidis

Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ

Συνεργαζόμενος ερευνητής

Ενδιαφέροντα:

Αποδοτικές υλοποιήσεις συστημάτων Ασφαλείας σε υλικό,

Σχεδιασμός FPGA.    

 

Δημήτρης Σπατιώτης

Spatiotis

Φοιτητής

Ενδιαφέροντα:

Σχεδιασμός υλικού,

Υλοποίηση σε υλικό αλγορίθμων κρυπτογραφίας

 

Γεώργιος Χαρδαλιάς

 chardalias

Φοιτητής

Ενδιαφέροντα:

Ενσωματωμένα Συστήματα,

Υλοποίηση συστημάτων ασφαλείας σε μικροεπεξεργαστές