Ο Παρασκευάς (Πάρης) Κίτσος είναι Πτυχιούχος Φυσικός και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ΑΤΕΙ Πάτρας και στο ΑΤΕΙ Μεσολογγίου σε μαθήματα όπως Λογική Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, VLSI, Σχεδιασμός FPGAs, Γλώσσες Περιγραφής Υλικού, Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και άλλα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για συστήματα ασφαλείας, στον σχεδιασμό ασφαλούς υλικού, στις μεθόδους αναζήτησης Ιόμορφου Υλικού (Hardware Trojans) σε ολοκληρωμένα κυκλώματα και υλικό ενσωματωμένων συστημάτων. Έχει συμμετάσχει σε 10 ερευνητικά έργα (ευρωπαϊκά και εθνικά), έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα και κεφάλαια σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και βιβλία, έχει συγγράψει εκπαιδευτικά βιβλία και ήταν υπεύθυνος για την έκδοση 3 ξενόγλωσσων βιβλίων. Η έρευνά του έχει λάβει 1 υποτροφία και περισσότερες από 1300 ετερο-αναφορές. Είναι αξιολογητής σε πλήθος έγκριτων διεθνών περιοδικών και συνεδρίων και μέλος σε ομάδες προγράμματος και διοργάνωσης σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων.