Εκτύπωση

To Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων ανήκει στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος με βασικό στόχο την εκπαίδευση, προπτυχιακoύ και μεταπτυχιακού επιπέδου, των φοιτητών του τμήματος σε θέματα σχεδιασμού υλισμικού (FPGA και ASIC), σε θέματα μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών, σε θέματα σχεδιασμού σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (System-on-chip), σε θέματα σχεδιασμού υλισμικού για συστήματα ασφάλειας και συστήματα επεξεργασίας σήματος.

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά στον αποδοτικό σχεδιασμό ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων με εφαρμογές στην ασφάλεια συστημάτων, στη κρυτπογραφία, στην επεξεργασία σήματος και στα νευρωνικά δίκτυα.

Οι κύριες κατευθύνσεις είναι: