Τα μέλη και οι συνεργάτες της ερευνητικής ομάδας έχουν έντονη συγγραφική δραστηριότητα συμμετέχοντας σε προσπάθειες για συγγραφή βιβλίων, κεφαλαίων σε βιβλία, και σε άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη λίστα κάθε κατηγορίας.

Βιβλία

Κεφάλαια σε βιβλία

Άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια