Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκου έτους 2017-2018

Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημ'ατων σε FPGA

Εργαστήριο

 

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκου έτους 2015-2016

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Εργαστήριο , Θεωρία

 

Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκληρωσης

Εργαστήριο , Θεωρία

 

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκου έτους 2015-2016

Σχεδιασμός Συστημάτων Ασφαλείας σε Υλικό

Εργαστήριο, Θεωρία

 

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (επί πτυχίο)

Θεωρία